Dodaj Pixel do swojej grupy na Facebooku, by monitorować zaangażowanie społeczności

8/14

Facebook wprowadził nową opcję dla administratorów grup – dostęp do Pixela. Narzędzie pozwala śledzić, jak zachowują się użytkownicy oraz jakie działania podejmują w witrynie po interakcji z wpisem opublikowanym w określonej grupie. 

Czytaj również: Aktualne wyniki grafik na Facebooku

Czym jest Pixel Facebooka?

Jest to narzędzie analityczne umożliwiające śledzenie zachowań członków grupy, a także mierzenie aktywności generowanych na stronie internetowej przez użytkowników należących do danej społeczności. Na przykład, po zainstalowaniu podstawowego Pixela i odpowiednich zdarzeń, można sprawdzić czy w wyniku dodania jakiegoś wpisu doszło do pozyskania kontaktu lub sfinalizowania zakupu w witrynie.

Dodanie Pixela do grupy

Aby dodać Pixel Facebooka, należy w swojej grupie wejść w “Ustawienia”. Pomiędzy “Aplikacjami” a “Powiązanymi stronami” jest możliwość stworzenia nowego Pixela lub dodania już istniejącego.

Zbiorcze wyniki zebrane przez Pixel dotyczące wszystkich zdarzeń pojawią się w grupach, w karcie “Statystyki grupy” i będą dostępne dla administratorów grup liczących ponad 50 członków, w ciągu 24 godzin od zmiany ustawień.

Podsumowując

Dodanie Pixela Facebooka do grupy pozwoli określić czy interakcje użytkowników z postami tam opublikowanymi mają realny wpływ na konwersje w witrynie. Co prawda narzędzie nie umożliwia tworzenia grup niestandardowych odbiorców na podstawie aktywności członków, jednak samo dodanie Pixela może okazać się korzystne – szczególnie pod kątem lepszej analizy społeczności oraz monitorowania akcji podejmowanych przez użytkowników.