Wykorzystaj optymalizację budżetu, by osiągnąć najwyższy ROI

19/26

Jeśli tworzysz reklamy na Facebooku i chcesz uzyskać jak największy zwrot z inwestycji, dobrym rozwiązaniem będzie skorzystanie z dwóch funkcjonalności oferowanych przez serwis.

Mowa tutaj o optymalizacji budżetu kampanii (Campaign Budget Optimization) w zestawach reklamowych wraz z jednoczesnym wykorzystaniem automatycznych umiejscowień (Automatic Placements).

Czym jest optymalizacja budżetu kampanii?

Optymalizacja budżetu kampanii to rozkład budżetu w czasie rzeczywistym w ramach zestawów reklamowych. W takim przypadku Facebook automatycznie znajduje najlepsze możliwe okazje do uzyskiwania dobrych wyników w ramach zestawu reklam. W praktyce – jeśli dana reklama w zestawie osiąga najlepsze wyniki, jest ona wyświetlana częściej od pozostałych.

 

Spójrzmy na uproszczony przykład, aby lepiej zrozumieć działanie tego mechanizmu

Przyjmijmy, że reklamodawca nie korzysta z optymalizacji budżetu kampanii i posiada dwa zestawy reklam o budżetach na poziomie 100 USD każdy.

Pierwszy zestaw reklam osiąga dobre wyniki i z łatwością wykorzystuje cały budżet. Drugi natomiast nie ma dobrych wyników i wykorzystuje zaledwie 25 USD do czasu zakończenia emisji.

W takiej sytuacji pierwszy zestaw reklam mógłby teoretycznie uzyskać jeszcze więcej wyników – o wartości 75 USD. Gdyby reklamodawca ustawił budżet kampanii na poziomie 200 USD – zamiast dwóch budżetów zestawów reklam po 100 USD każdy – Facebook mógłby automatycznie znaleźć najlepsze okazje do uzyskania wyników przez oba zestawy reklam (w tym przypadku przede wszystkim dostępne dla pierwszego zestawu reklam) i zoptymalizowałby budżet zgodnie z potrzebami oraz strategią składania ofert w ramach kampanii. To mogłoby oznaczać uzyskanie wyników o wartości 175 USD przez pierwszy zestaw reklam i 25 USD przez drugi.

Czy warto korzystać z optymalizacji budżetu kampanii?

Optymalizacja budżetu kampanii jest zalecana dla większości reklamodawców, szczególnie tych, którzy chcą:

 • Ustalić budżet na poziomie kampanii i mogą pozwolić sobie na częściową swobodę w dysponowaniu tym budżetem w ramach zestawów reklam w kampanii.
 • Uzyskać możliwie najwięcej wyników z kampanii.
 • Uprościć konfigurowanie kampanii i oszczędzić czas, zmniejszając liczbę budżetów, którymi trzeba zarządzać ręcznie.

Kiedy nie korzystać z optymalizacji budżetu kampanii?

W sytuacji, gdy reklamodawca ma określone cele wydatków dla poszczególnych zestawów reklam i nie potrzebuje swobody w dysponowaniu tymi środkami, nie zaleca się korzystania z optymalizacji budżetu kampanii.

W przypadku korzystania z optymalizacji budżetu kampanii nie można:

 • stosować wyświetlania przyspieszonego,
 • wyświetlać reklam według harmonogramu (w odróżnieniu od wyświetlania reklam cały czas).

Jak skonfigurować optymalizację budżetu kampanii?

Na etapie tworzenia kampanii:

 1. Włącz optymalizację budżetu.
 2. Wybierz, czy kampania ma mieć budżet dzienny czy całkowity.
 3. Ustaw budżet.
 4. Wybierz strategię składania ofert w ramach kampanii.

Najlepsze praktyki dotyczące korzystania z optymalizacji budżetu kampanii

Pamiętaj, aby:

 • Oszczędnie korzystać z limitów wydatków zestawów reklam lub nie stosować ich. Im większa część budżetu jest przeznaczona jedynie na określone zestawy reklam, tym mniejszą swobodę ma system emisji w optymalizowaniu budżetu kampanii.
 • Umożliwić emisję wszystkich zestawów reklam w ramach kampanii. Jeśli zestaw reklam nie jest odpowiednio emitowany, nie ma możliwości znalezienia okazji do uzyskania dobrych wyników. Optymalizacja budżetu kampanii sprawdza się najlepiej, gdy wszystkie zestawy reklam w kampanii mogą wykorzystać cały budżet – wtedy wybierane są najlepsze wyniki z każdego z nich.

Czym są umiejscowienia?

Umiejscowienia to różne miejsca, w których mogą być wyświetlane reklamy. Aby uzyskać lepsze wyniki i dotrzeć do większej liczby osób zaleca się, by reklamy były wyświetlane nie tylko na Facebooku, ale również w grupie aplikacji i usług Facebooka, takich jak Audience Network, Instagram czy Messenger.

Podczas tworzenia reklam możesz zezwolić Facebookowi na wyświetlanie ich w miejscach, w których mają największe szanse powodzenia, albo możesz samodzielnie zdecydować, gdzie chcesz je emitować.

Dostępne umiejscowienia

 • Na Facebooku

Reklamy mogą pojawiać się w aktualnościach, prawej kolumnie, artykułach ekspresowych w aplikacjach mobilnych Facebook oraz Messenger; jako krótkie filmy podczas transmisji na żywo, jak i w wideo na życzenie; mogą też pojawić się pomiędzy proponowanymi filmami oraz na stronie głównej w Marketplace (tylko wtedy, gdy użytkownik przegląda Marketplace w aplikacji Facebook na telefonie).

 • Na Instagramie

Reklamy mogą pojawiać się w aktualnościach na komputerach i urządzeniach mobilnych oraz w relacjach użytkowników.

 • W Messengerze

Reklamy wyświetlają się na stronie głównej oraz jako wiadomości sponsorowane dostarczane bezpośrednio osobie, z którą rozmawiasz w Messengerze.

 • W aplikacjach i witrynach w Audience Network

Dzięki Audience Network można rozszerzyć zasięg reklam poza Facebooka, aby dotrzeć do odbiorców w aplikacjach i witrynach na urządzeniach mobilnych i komputerach stacjonarnych, a także aplikacjach na podłączonych telewizorach. Reklamy w formie obrazu i reklamy wideo mogą być wyświetlane w formatach: banerowym, pełnoekranowym i natywnym.

Wybór umiejscowienia reklamy

Podczas tworzenia reklamy otrzymasz zapytanie, czy ma ona się pojawić w umiejscowieniach poza Facebookiem: na Instagramie, w Audience Network i Messengerze.

Facebook zaleca, aby skorzystać z opcji Automatyczne umiejscowienia, w ramach której optymalizuje emisję we wszystkich umiejscowieniach. Jeżeli jedno umiejscowienie jest skuteczniejsze, natychmiast przydziela do niego większą część z Twojego budżetu, dzięki czemu reklama może dotrzeć do większej liczby osób.

Wyboru umiejscowień możesz dokonać w sekcji Umiejscowienia w Menedżerze reklam

 1. Przejdź do Menedżera reklam.
 2. Wybierz cel i kliknij przycisk Kontynuuj.
 3. Przewiń do sekcji Umiejscowienie.
 4. Automatyczne umiejscowienia będą wybrane domyślnie.
 5. Aby wykluczyć określone umiejscowienia, wybierz opcję Edytuj umiejscowienia. Usuń zaznaczenie pola obok każdego umiejscowienia, które chcesz usunąć. Jeśli nie widzisz pola, oznacza to, że typ reklamy lub cel nie jest dostępny dla tego umiejscowienia.

Podsumowując

Aby reklamodawcy mogli dotrzeć do jak największej liczby użytkowników, Facebook wciąż testuje i wprowadza nowe funkcje. Jednoczesne wykorzystanie optymalizacji budżetu kampanii i automatycznych umiejscowień zapewni jak największy zwrot z inwestycji w reklamę oraz zwiększy szansę na osiągnięcie założonych celów, do których dążysz, prowadząc działania reklamowe.